KUNDTJÄNST: 0381-502 50  |  JOURTELEFON: 0705-43 94 99

Personalliggare

Lagen om elektroniska personalliggare

Det här är lagen
DEN 1 JANUARI 2016 trädde lagen om elektroniska personalliggare på byggarbetsplatser i kraft. Spelreglerna i byggbranschen förändrades, med det goda syftet att minska förekomsten av svartarbete och skapa en sundare konkurrens mellan dig och dina kollegor i branschen. Lagen gäller byggprojekt som uppgår till mer än fyra prisbasbelopp, med en juridisk person som beställare och med projektstart efter 1 januari 2016.

Elektronisk personalliggare
EN ELEKTRONISK PERSONALLIGGARE är en digital närvaroregistrering som håller koll på vilka som befinner sig på byggarbetsplatsen och underlättar jobbet med att hålla obehöriga personer borta. Närvaron registreras med fördel med ett ID06-kort, för att sedan lagras i exempelvis mjukvaran Infobric Ease. Från och med att lagen börjar gälla kommer Skatteverket att göra oanmälda besök för att kontrollera att lagen följs. Samtliga företag och personer som befinner sig på byggarbetsplatsen ska finnas i förteckningen vid kontroll. Undantag gäller personer som lossar eller lastar.

När du får oväntat besök
NÄR SKATTEVERKET väl besöker ditt bygge måste närvaroförteckningen finnas tillgänglig. Skatteverket vill veta vilka personer som befinner sig på arbetsplatsen och vilket företag de tillhör. Skatteverket utfärdar kontrollavgifter för de som inte följer lagen och summan höjs vid upprepade överträdelser. Med ett system från Infobric får Skatteverket i samband med besök den information som lagen kräver - inget annat.

Vem har ansvar
BYGGHERREN ANSVARAR för anmälan till Skatteverket gällande när och var ett byggprojekt ska påbörjas. När skatteverket mottagit anmälan tilldelas byggherren ett identifikationsnummer för bygget som sedan fungerar som verifikation/identifikation för hela projektet. Byggherren ansvarar för att utrustningen som krävs för närvaroregistreringen via elektronisk personalliggare finns på arbetsplatsen. Men kan genom ett skriftligt avtal överföra detta ansvar till den som driver byggverksamheten, exempelvis generalentreprenören. När bygget är färdigt anmäler byggherren detta återigen till Skatteverket. Den som sedan bedriver byggverksamheten ansvarar för att den elektroniska personalliggaren används korrekt och att identifikationsuppgifter över de personer som är verksamma i projektet dokumenteras.

I praktiken

  1. Byggherren anmäler byggstart.
  2. Skatteverket registrerar och tilldelar ett identifikationsnummer till byggprojektet.
  3. Byggherren ansvarar för att utrustningen som krävs för elektronisk personalliggare ex.vis Infobric-system, finns på arbetsplatsen. ANSVARET KAN ÖVERLÅTAS TILL ENTREPRENÖREN.
  4. Byggherren eller den som bedriver byggverksamheten ex.vis generalentreprenören, registrerar de som ska ha tillgång till arbetsplatsen.
  5. Byggarbetare och underleverantörer registrerar sig löpand med ID06-kort.
  6. Vid kontrollbesök tillgodoser den som är ansvarig för personalliggaren Skatteverket med närvaroförteckningen.
  7. När bygget är färdigt anmäler byggherren att ärendet är avslutat till skatteverket.

Vad händer nu?

Ydre-Grinden kan hjälpa dig som byggherre med både anmälan till Skatteverket och utrustning för närvaroregistrering då vi har egen utrustning från Infobric. Mot en månadskostnad under den tid som utrustningen används tillhandahåller vi registreringsbox och lagrar uppgifter så att Skatteverket vid behov kan få uppgifter om vilka personer som finns på byggarbetsplatsen. Prata med din säljare så hjälper dem dig.

Säljsupport, hästsortiment

Kontakta vår säljsupport

- Vårt säljteam svarar på frågor och hjälper dig att beställa rätt.

Vi är måna om att det ska bli rätt när du beställer från oss på Ydre-Grinden. Därför är du mer än välkommen att kontakta vår säljsupport om du har frågor eller funderingar.  Vi har stor erfarenhet och kunskap om alla våra produkter och vi kan därför ge dig många och värdefulla tips!

0381-502 50

Till våra säljare

Nyhetsbrev

Prenummerera på vårt nyhetsbrev och få intressanta nyheter direkt i din inkorg.