• Ikon kossa
  • Ikon häst

Betongstall

Underhållsfritt och gediget.Vårt isolerade betongstall är ett gediget stall som samtidigt kan anpassas på många olika sätt – helt efter din smak och dina behov. Utifrån våra exempel resonerar vi oss fram till en lösning som passar just dig och dina hästar.

UNDERHÅLLSFRITT OCH GEDIGET

Vårt isolerade betongstall är ett gediget stall som samtidigt kan anpassas på många olika sätt – men håller oss helst till 10 meter invändig bredd. Vi levererar en materialsats som är komplett med plintar, betongväggar och eventuell plintgrund. Därefter tar du över monteringsarbetet; antingen själv eller med inhyrd byggare.

Stallet är framtaget för att kunna monteras snabbt och därmed flytta kostnader från arbetstimmar till högbeständigt material. Ett isolerat betongstall från Ydre-Grinden är en investering för framtiden som du och dina hästar kommer att ha glädje av i många, många år.

Givtetvis hjälper vi dig med ritningar och planförslag och resonerar oss fram kring olika materialval.

Materialspecifikation Betongstall

Markarbete för grund och betonggolv
Markarbeten och grundläggning svarar beställaren för. (ingår ej).

Material och arbete till golvgjutning
Material och arbete för gjutning av betongplatta svarar beställaren för (ingår ej).

Betongväggar stalldel
Väggelementen utföres som sandwichväggar och levereras som standard med utvändig yta av borstad/
stöpplad betong med friser runt fönster och dörrar samt pelarmarkering i hörn. Mellanliggande isolering
120mm, invändig yta slät mot form. Total vägghöjd på väggelementen 3300 mm varav 500 mm under mark,
invändig takhöjd mot yttervägg 2800 mm. (montering ingår).

Gavelspetsar på stall
Utifrån sett med träpanel av typ Z-panel, vindskydd av fiberduk, 45×145 mm reglar, 145 mm isolering, plastfolie
samt invändig plåt. (Montering ingår ej).

Tak stalldel
Yttertak utifrån sett med svart yttertaksplåt. 45×95 mm takåsar. Diffusionsöppet underlagstak. Takstolar i fackverk med utvändig taklutning 27° och invändig taklutning 12°. 170+45 mm isolering med vindskydd, plastfolie samt innertaksplåt (montering ingår ej).

Övriga utrymmen
Invändiga väggar till övriga utrymmen levereras antingen isolerade. Väggar går upp till tak och följer invändig taklutning. (Montering ingår ej).


Spolspilta
Betongväggar i spolspilta H:2210/2260 mm (montering ingår).

Takavvattning
Takrännor och stuprör med renssil mot mark. (Montering ingår ej).

Fönster och dörrar
Träfönster 12×8 öppningsbara, underkantshängda med separat fönstergaller. Dörrar enligt jordbrukverkets riktlinjer med spårad plywood på utsida och slät plywood på insida (montering ingår ej).

Ventilation stalldel
Väggluftsintag vid varje box. 1 st utsugsfläkt med trumma och taktätning som placeras vid nock. 1 st manuellt reglage till luftintag med wire, brythjul etc. 1 st styrskåp som reglerar frånluftsfläkten i varvtal och temperatur. 1 st frånluftsfläkt vid spolspilta (montering ingår ej).

Hästboxar
Ydre boxen, 32 mm Gova plastplank. Skjutdörr med öppningsbart galler. Mellanväggar med stående rörgaller. (Montering ingår ej).

Lagerutrymme oisolerad
Lagerutrymmet i oisolerat utförande utförs med en platsgjuten kantförstyvad platta, träregelväggar med utvändig träpanel samt en skjutport/slagport på gaveln. Takplåt, takavvattning etc.

Lagerutrymme isolerad
Lagerutrymmet utförs i motsvarande material som stalldelen.


Möjliga tillval mot pristillägg


Stalldelen
• Väggelement med frilagd sten i olika strukturer.
• Träullitskivor som innertak inklusive glespanel.
• Panel i innertak och på invändiga gavelspetsar inklusive glespanel.
• Extra betongvägg (inkl plint) utöver dem som ingår i standardplanförslag.
• Mellanväggar i betong, förses då lämpligen med gallerovandel eller kontaktgaller.


Snickerier
• Välvda fönster och dörrar.
• Spröjs.
• Stålfönster raka/välvda, gallerförsedda, sidohängda.


Hästboxar
• Horisontell planka till front och dörr Ydreboxen, slagdörrar, många andra utförande av fronter och mellanväggar.
• Vikbar/svängbar krubba.
• Plankfyllnad, ek, gran 42mm, plastplank i andra kulörer.
• Ydre Magnifik eller Ydre Safir boxinredning.

Detta ingår ej:

VVS, El, Målning, Montering, Grund/platta

Övrigt:
Planlösning inuti stallet kan givetvis ändras; såsom placering av dörrar, fönster, boxar och andra invändiga väggar. Lagerutrymmet kan helt tas bort eller minskas/ökas. Vill man bygga invändiga väggar i egen regi går det givetvis bra.

Kontakta oss med dina önskemål eller funderingar!

FÖRSLAG PÅ PLANLÖSNINGAR

Här finns några planförslag som vi har tagit fram. Har du egna förslag och idéer tittar vi gärna på det. Våra duktiga ritare tar fram förslag baserat på dina önskemål och du får sedan ett pris på ett stall som just du vill ha det.

INSPIRATION

Här har vi samlat ett antal exempel på stall. Låt dig inspireras.

Vad kostar det att bygga ett betongstall?

Vi har tagit fram ett antal olika förslag och storlekar på stall som du hittar i fliken planförslag. De olika förslagen är grundpaket där vi levererar en komplett byggmaterialsats samt boxar i grundutförande och ventilation. Själva byggnationen av stallet gör du själv på egen hand som beställare eller med hjälp av en lokal snickare.

Vad ingår i materialsatsen? Läs mer under fliken specifikation.

Utöver byggmaterialet behöver du som beställare tänka på att kostnader för följande tillkommer.

• Markarbeten
• Gjuta betongplattan
• EL
• VS

Här nedan hittar du priser för de olika storlekarna. Priserna är i grundutförande inklusive moms.

På grund av rådande världsmarknadspriser, ta alltid kontakt med en säljare för aktuella priser.

Erbjudanden du inte vill missa, direkt i din inkorg