• Ikon kossa
  • Ikon häst

Byggelement

Betongväggar

Kort byggtid och lång livslängd. Miljön i dagens moderna stall utsätter byggnadens samtliga material för mycket hårda påfrestningar. Till isolerade byggnader finns ingenting som kan jämföras med betongväggar om man tittar på faktorer som livslängd, slitagetålighet, fuktbeständighet och isolervärde.

I och med att husets platta gjuts efter väggmonteringen, i den form som utgörs av de monterade väggarna, så sparar man armering, betong, formningsvirke och givetvis en hel del arbetstimmar.
Just den snabba byggtiden är en av de största fördelarna med att välja betongväggar. I de 270 mm tjocka väggarna bultar man utan vidare upp även mycket tunga utrustningar och tillbehör. Färdiga urtag i väggarna för bland annat fönster, portar och ventilation ger en snabb montering även av dessa produkter. Som standard levereras väggarna med släta friser runt portar och fönster samt knut- och sockelmarkering. Många väljer en borstad yta på yttervägg som du sedan kan måla om du önskar.
Invändigt är väggarna gjutna mot helt slät form och lämpar sig väl för målning eller kakling. För invändiga väggar används ofta den oisolerade tunnare (150 mm) homogena betongväggen. I exempelvis WC, mjölkrum
och motorrum där det spolas mycket eller där maskiner behöver
bultas fast, är det praktiskt att ha ordentliga väggar.

Plintgrund

Stabil grund som snabbar upp byggprocessen. Plintgrunden är ett hjälpmedel vid byggnation som blivit allt vanligare. Den ger byggarna chans att dra nytta av samma fördelar som vid betongväggar, vilket snabbar upp byggprocessen betydligt.

Sockelbalken är normalt ca 50 cm hög och bildar en ram som definierar byggnaden. Om du önskar extra tåliga ytor in eller utvändigt så går det bra att höja balken ytterligare en meter. Monteringen sker oftast på en dag och du slipper den fördyring som ökad armering, ökad betongåtgång,
formningsvirke och formningsarbete innebär. Väl utsatt är plintgrunden ett utmärkt fundament att ställa sin byggnad på. Plintarna som bär sockelbalkarna runt om byggnaden dimensioneras normalt sett för
att kunna bära en stomme av stål eller limträ om detta är aktuellt. På så vis kan man i princip montera både väggar och tak för att sedan gjuta när förutsättningarna är som bäst.

Stommar

Stommen är grunden i taköverbyggnaden och en viktig komponent i det färdiga stallet. Du kan välja mellan Limträ, stål eller fackverk av olika modeller. Beroende på byggnadens bredd och vilken funktion man vill ha styr oftast valen under projekteringen mot en viss typ av stomme. Vi hjälper dig gärna med projekteringen.

Limträ är utan tvekan den stomme som använts mest när det gäller byggnader med något större spännvidd. Ofta vilar takbalkarna på yttervägg och därmed undviker man pelare innanför väggen som ibland kan vara i vägen för inredning eller passagegångar.

Limträ är ett miljöskapande material och bidrar i hög grad till ett ombonat och trivsamt intryck. Många tycker dessutom att materialet går väl ihop med branschen eftersom lantbruket många gånger går hand i hand med
skogsbruk. Resningstiden är något längre än för en motsvarande
stålstomme och i montagekostnaderna ligger generellt sett den eventuella merkostnaden. Dock är limträstommen i högre grad anpassningsbar både under och efter montage, samt många gånger lämplig för infästning
av annan utrustning som till exempel belysning eller kabelskenor.

Stålstomme – Om du behöver ett alternativ helt utan invändiga pelare så är ofta stålstommen ett mer kostnadseffektivt val.

Eftersom det är svårt att ändra en stålstomme i efterhand så kräver den stor noggrannhet både i planering och tillverkning. Våra detaljerade ritningsunderlag är därför en förutsättning för ett gott slutresultat. Till stålstommens fördelar hör att den ofta monteras på kort tid. Längre tid än en dag är ovanligt även för stora byggnader och kort montagetid håller givetvis nere totalkostnaderna.

Fackverk – Till enklare byggnader där bredd och taklutning inte är alltför hög så används i många fall fackverkstakstolar. Både traditionella takstolar och de så kallade förstärkta fackverken.

Traditionella takstolar sätts generellt på 1,2 m avstånd, medan de förstärkta ramarna kan sättas på upp till ca 4,0 m. Genom att dra isär takstolarna ges en fin och luftig miljö som många gånger blir jämförbar med den vid limträstomme. Byggnaden dimensioneras som en helhet och i leveransen ingår även pelare till väggar.

Kontakta oss - vi hjälper er att hitta lösningen som passar just er verksamhet!

0381-502 50   info@ydre-grinden.se

Erbjudanden du inte vill missa, direkt i din inkorg