• Ikon kossa
  • Ikon häst

Ventilationsbehov

Ventilationsflöden

Här hittar ni tabeller för hur mycket luft som ska ventileras i stallet för olika djurkategorier. För klimatreglerat stall och VINTER finns 5 zoner. A, B, C, D och E som i princip är indelade från söder till norr. I vår tabell och VINTER har vi utgått från zon B som riktmärke. För zon C, D och E är behovet marginellt mindre och för zon A marginellt högre. För SOMMAR gäller samma luftmängder i alla zoner.

DjurkategoriVinter

”Klimatreglerat värmeisolerat stall där man kan reglera lufttemperatur genom att styra flödet av luften och vid behov tillföra värme”
Sommar

”Klimatreglerat värmeisolerat stall där man kan reglera lufttemperatur genom att styra flödet av luften och vid behov tillföra värme”
Väderskyddande stall

”enkelt stall med fri luftväxling som ger skydd mot vind, regn, sol och värmeutstrålning nattetid”
60 kg Kalv13 m³/h60 m³/h115 m³/h
90 kg Kalv20 m³/h85 m³/h170 m³/h
150 kg Kalv27 m³/h120 m³/h235 m³/h
250 kg Ungdjur38 m³/h165 m³/h330 m³/h
400 kg
Ungdjur
43 m³/h185 m³/h370 m³/h
600 kg
Högdräktig kviga
70 m³/h295 m³/h590 m³/h
650 kg
Dräktig sinko
55 m³/h245 m³/h490 m³/h
Mjölkande ko
9000 kg mjölk/år
130 m³/h410 m³/h1185 m³/h
Mjölkande ko
10500 kg mjölk/år
150 m³/h425 m³/h1375 m³/h
Mjölkande ko
12000 kg mjölk/år
170 m³/h440 m³/h1555 m³/h
Djurkategori


Vinter

”Klimatreglerat värmeisolerat stall där man kan reglera lufttemperatur genom att styra flödet av luften och vid behov tillföra värme”
Sommar

”Klimatreglerat värmeisolerat stall där man kan reglera lufttemperatur genom att styra flödet av luften och vid behov tillföra värme”
Väderskyddande stall

”enkelt stall med fri luftväxling som ger skydd mot vind, regn, sol och värmeutstrålning nattetid”
90 kg Slaktnöt
Kviga och stut
22 m³/h100 m³/h195 m³/h
150 kg Slaktnöt
Kviga och stut
30 m³/h130 m³/h260 m³/h
250 kg
Slaktnöt
Kviga och stut
40 m³/h175 m³/h355 m³/h
400 kg
Slaktnöt
Kviga och stut
55 m³/h245 m³/h490 m³/h
600 kg
Slaktnöt
Kviga och stut
75 m³/h320 m³/h645 m³/h
90 kg
Slaktnöt
Tjur
22 m³/h100 m³/h195 m³/h
150 kg
Slaktnöt
Tjur
30 m³/h130 m³/h260 m³/h
250 kg
Slaktnöt
Tjur
40 m³/h180 m³/h360 m³/h
400 kg
Slaktnöt
Tjur
55 m³/h245 m³/h490 m³/h
600 kg
Slaktnöt
Tjur
75 m³/h330 m³/h660 m³/h
600 kg
Diko
80 m³/h340 m³/h680 m³/h
750 kg
Diko
95 m³/h400 m³/h800 m³/h

Kontakta oss - vi hjälper er att hitta lösningen som passar just er verksamhet!

0381-502 50   info@ydre-grinden.se

Erbjudanden du inte vill missa, direkt i din inkorg