KUndanpassade

Ätfronter

I egen regi tillverkar vi ätfronter efter dina mått och behov. Samtliga fronter är vanligtvis 1110 mm höga och längderna tillverkas efter dina mått. Montering sker framför eller mellan stolpar med flexibla fästen. 

Våra ätfronter är inte bara anpassningsbara när det gäller mått och längder, de kan också utrustas med vattenkoppsfästen, fästen för ledningsrör eller foderbordsplanka. De går även att få med gångjärn för att kunna öppna fronten.

MÅTT & REGLER

Mått & regler kopplat till ätfronter

I projekteringen hjälper vi dig alltid att välja lämpliga ätfronter för varje djurgrupp i din besättning. Vi hjälper dig att välja fronter som uppfyller svensk djurskyddslagstiftning.

Grundregeln är att det ska finnas en ätplats per djur. Om allt foder som ges på foderbordet finns i fri tillgång till djuren får ätplatserna minskas till 1 ätplats per 3 djur. Det finns dock rekommendationer om att max ha två djur per ätplats för att alla djur ska få äta och bibehålla en god produktion.

Tänk på att foderbordets yta ska vara minst 100 mm högre än ytan där djuren står. Exempelvis klövpallen, skrapgången eller ströbädden.

DjurstorlekÄtplatsens breddMinsta bredd på fri öppning
Kalvar <90 kg300 mm140 mm
Kalvar <150 kg400 mm140 mm
Ungdjur <250 kg450 mm150 mm
Ungdjur <400 kg500 mm150 mm
Ungdjur <600 kg600 mm170 mm
Ungdjur >600 kg650 mm200 mm
Vuxna djur <500 kg600 mm170 mm
Vuxna djur <650 kg700 mm200 mm
Vuxna djur >650 kg750 mm220 mm
Läs mer: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd
om nötkreaturshållning inom lantbruket m.m.; L104 (SJVFS 2019:18)

Visar alla 17 resultat


Gruppbild - Ydregrinden sälj

Från idé till färdigt stall – vi hjälper dig hela vägen!

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.