Kalvstall

Att bygga kalvstall kräver noggrann planering för att skapa rätt förutsättningar för gårdens framtid – kalven. Det gäller att tänka igenom allt, kalvens behov, foderhantering, vattentillförsel och gödselhantering och inte minst ventilationen.

Din gård. Dina djur. Vår drivkraft!

MÅTTUPPGIFTER KALVNINGSBOX

Kalvningsbox Minsta area, m² Kortaste sida, m
Ensambox 9 m² 3 m
Gruppbox högst 3 kor 8 m²/ko 3 m
Gruppbox minst 4 kor 8 m²/ko 5 m

 

MÅTTUPPGIFTER ENSAMBOX OCH HYDDA

Kalv, högsta vikt Längd m Bredd m
60 kg 1,2 m 1,0 m
90 kg 1,4 m 1,1 m

 

 

MÅTTUPPGIFTER GEMENSAMBOX

Kalv, högsta vikt Boxar med enbart gödseldränerande golv. m²/djur Övriga boxar m²/djur. Liggarea Övriga boxar m²/djur. Totalarea
kalvgömma 0,9 0,9
60 kg 1,0 1,5
90 kg 1,5 1,2 1,7
150 kg 1,5 1,5 2,2
Dikor, exklusive kalvgömma 3,4 4,8
Amko, exklusive kalvgömma 6,0 8,5

 

Måttuppgifterna är minimimått, vår rekommendation är att öka dessa mått för att skapa bättre förutsättningar för både ko och kalv. Prata med din säljare så hjälper vi dig att projektera ditt stall.

MÅTTUPPGIFTER FODERBORD

Kalv med högsta vikt Ätplatsens bredd Minsta bredd ätplats fri öppning
90 kg 0,3 m 0,14 m
150 kg 0,4 m 0,14 m

 

Vi kan hjälpa dig med planeringen av stallet oavsett om det är isolerat eller oisolerat eller om planeringen gäller i befintligt stall. Alla delar i planeringen är lika viktiga så det gäller att inte kompromissa på något. Främst sätter vi kalven och dess möjligheter för bra tillväxt!


Gruppbild - Ydregrinden sälj

Från idé till färdigt stall – vi hjälper dig hela vägen!

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.