• Ikon kossa
  • Ikon häst

Styrsystem

G-Pro2, ett lättanvänt och pålitligt styrsystem!

Pellon G-Pro2 fungerar självständigt utan datortillämpningar eller nätförbindelser. Alla utfodringsuppgifter och inställningar finns kvar även efter elavbrott. Systemets funktion eller igångsättning kräver inte datorer, utan alla inställningar kan matas in direkt från bildskärmen.

G-Pro2, ett lättanvänt och pålitligt styrsystem!

Pellon G-Pro2 fungerar självständigt utan datortillämpningar eller nätförbindelser. Alla utfodringsuppgifter och inställningar finns kvar även efter elavbrott. Systemets funktion eller igångsättning kräver inte datorer, utan alla inställningar kan matas in direkt från bildskärmen.

Pellon G-Pro2 som styrsystem.

Pellon G-Pro2 styr enskilda utrustningar eller stora utfodringslinjer med många faser och förgreningar.

Pellon G-Pro2 styr individuell utfodring av djur och hanterar stora djurmängder enkelt i grupper enligt användarens önskemål. Foderblandningen och fördelningen baserar sig på noggrann vägning.

Styrsystem för krävande förhållanden.

Pellon G-Pro2 moduler och kopplingar har skyddsklass IP67 och har testats i många år i mycket utmanande ladugårdsförhållanden.

Fjärråtkomst.

Vid behov kan systemets styrning omfatta också ladugårdens PC-kontrollrum eller pekplatta.

Styrbara utrustningar.

Utfodringsband.
Pellon BF 450 bandutfodrare max. 16 st. Pellon TMR, FreeStall, Combi och Concentrate -robotar.

Fullfoderblandare.
Pellon CutMix och TMR

Påfyllningsutrustningar.

Påfyllningsborden Pellon Module FD, Module Twin Ripper FD och Module Silage Ripper FD.
Pellon CrimBox, Big Bag Doser och Mineral Doser.
Pellon valskvarnar

Egenskaper.

Foderkomponenter kan tas i flera olika faser under blandning
Upp till 24 olika foderkomponenter
Olika blandningar kan portioneras till utfodringsgruppen
För blandningsämnena kan anges absorbtionspauser
Möjlighet till utfodring som baserar sig på torrsubstans där blandningar
och portioner kan basera sig på naturliga vikter eller torrsubstansvikter
Automatisk service/system som meddelar om smörjning
Användarnivåer skyddade med lösenord: Normal/Avbytare/Service
Styr vid behov också externa blandare och matarutrustningar
Menyer på svenska, samt flera andra språk

Varför automatutfodring?

Automatisk utfodring 6-12 gånger om dagen
Flera utfodringar lockar djuren att äta mera
Alla djur får äta i lugn och ro, bättre aptit
Flera utfodringar får djuren att röra på sig
Smalare utfodringsgång frigör kvadrater för produktion
Utfodring med helfoder gruppvis efter behov, till exempel:
I början av mjölkperioden, i slutet av mjölkperioden, för sinkor, för ungboskap

Vad sparar du.

Automatisering av utfodring frigör arbetstid
Effektiv tillverkning av helfoder = lägre energiförbrukning
Automatisk påfyllning av foderkomponenter i blandaren möjliggör en mycket exakt portionering
Frigör traktor för andra arbeten

Djurens välbefinnande.

Välmående djur minskar veterinärkostnader
Djurens cirkulering i ladugården stöds med nyligen utdelat foder
Stora dörrar på lösdriftsladugårdar behöver inte öppnas – mindre fukt och mindre drag.

Definition av foderblandning

Justering foderblandning

Ändra antalet djur i en utfodringsgrupp

Ändra matningstiden

Kontakta oss - vi hjälper er att hitta lösningen som passar just er verksamhet!

0381-502 50   info@ydre-grinden.se

Erbjudanden du inte vill missa, direkt i din inkorg