Affärsområden

Vi är idag ett av Sveriges mest kompletta företag i branschen och våra affärsområde är indelade i nöt och häst.

Ydre-Grinden har tillverkning av stallinredning och utgödslingar i egna lokaler vilket ger oss stora möjligheter att styra produktionsflödet samt göra löpande kvalitétskontroller. Utöver detta har vi ett komplett sortiment av produkter för fodersystem, ventilation, stalltillbehör och byggnation där vi levererar och utför allt från grundläggning, gjutning till komplett byggnation.

Nöt

Affärsområde nöt omfattar stallinredning, stalltillbehör, utgödslingar, fodersystem, ventilation, byggnation samt service och montage. Vi levererar allt från enskild produkt till komplett byggnation med erforderliga bygghandlingar.

Häst

Affärsområde häst omfattar stallinredning/boxar, uteboxar/lösdrift, staket, hopphinder, stallbyggnader, skrittmaskin, stalltillbehör samt service och montage.


Inspirerande

Kundreportage

Se alla
@YDREGRINDEN_NOT

Besök Ydre-Grinden på Instagram

Det senaste från Ydre-Grinden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och ta del av nyheter och aktuella erbjudanden.