Automatiskt vågsystem

Planera produktionen och håll koll på vikterna med ett automatiskt vågsystem. Djuren väger sig själva genom att passera vågstationen och genom Hencols system får du tillväxtdata på individ- och gruppnivå. Systemet förutser när varje individ kommer ni sin optimala målvikt, vilket gör att du i förväg kan planera rekrytering eller boka slakt.

Sedan 2020 bedriver ydre-Grinden ett samarbete med Hencol kring det automatiska vågsystemet. Vi tillverkar vågstationer och Hencol utvecklar beslutsstödsystem som i realtid följer djurens utveckling och ger uppfödare avgörande information om deras pågående produktion.

Kategori:
Gruppbild - Ydregrinden sälj

Är du intresserad av den här produkten? Kontakta oss på 0381-502 50, info@ydre-grinden.se eller via kontaktformuläret.

Mer om Automatiskt vågsystem

Läs mer: www.Hencol.se