Linspel

Vårt linspel är en mycket effektiv och driftsäker lösning för linutgödsling i både stallar med öppna skrapgångar och under spaltgolv. Lämpligt för både kalla och varma stall och kan användas både med Dyneemalina och stålwire.

Drivenheterna är av hög kvalitet och mycket väl utprövade under tuffa förhållanden. All elektronik sitter skyddat högt över golv, detta ger hög driftsäkerhet.
Endast 0,55 kW effekt ger låga driftskostnader.

Linspelen kan placeras på i stort sett vilket utrymme som helst i ladugården, tack vare brythjul som fästs i golvet kan man alltid styra linan fram till drivenhetens placering.

Linspelet styrs med ett tillhörande automatikskåp.

Maxlängd för dubbla skrapgångar är ca 80 m och för enkel skrapgång ca 140 m.

Mont.Bes.Linspel MB0015 3 MB

Artikelnr: 203190 Kategorier: ,
Gruppbild - Ydregrinden sälj

Är du intresserad av den här produkten? Kontakta oss på 0381-502 50, info@ydre-grinden.se eller via kontaktformuläret.

Mer om Linspel

Vändlägesbrytare

En lösning på den annars så känsliga vändlägesbrytaren ger hög driftsäkerhet även under ansträngda förhållanden. Vändlägesbrytaren placerad intill motorns axel och hålls därmed borta från de påfrestningar som djur och gödsel utgör för elektronik. När skrapan når sitt ändläge i skrapgången så sträcks linan och motorn roterar av belastningen kring sin egen axel. Motorn vrids då mot en brytare som vänder drivenheternas dragriktning. En kraftig stålfjäder gör att motorn sedan fjädrar tillbaka. Även belastningsnivån för när brytaren ska vända skrapan kan justeras individuellt.

Linspelet levereras med en blålackerad plåtinklädnad/skyddshuv samt galvaniserat väggstativ. Växeln levereras färdig att brukas, fylld med 2,7 liter mineralväxellådsolja i enlighet med skylten på växeln. Den typ som användes är enligt ISO VG 220 CLP för omgivningstemperatur -10°C -+60°C.

Önskade gångtider styrs med Automatikskåp PLC Linspel, art.nr: 203287-01.